Avon
Avon icon

Avon EVs in India

Avon E Plus

EMI starts at

₹ 865

On Road Price

₹ 29,371 - 29,371

Motor

Motor

220 W

Range

Range

-

Power

Power

-

Brakes

Brakes

Drum

Transmission

Transmission

Automatic

Avon E Lite

EMI starts at

₹ 955

On Road Price

₹ 32,420 - 32,420

Motor

Motor

232 W

Range

Range

-

Power

Power

-

Brakes

Brakes

Drum

Transmission

Transmission

Automatic

Avon E Scoot

EMI starts at

₹ 1,463

On Road Price

₹ 49,696 - 49,696

Motor

Motor

215 W

Range

Range

-

Power

Power

-

Brakes

Brakes

Drum

Transmission

Transmission

Automatic

Avon E Star

EMI starts at

₹ 1,868

On Road Price

₹ 63,439 - 63,439

Motor

Motor

1000 W

Range

Range

-

Power

Power

-

Brakes

Brakes

Drum

Transmission

Transmission

Automatic

Avon E Mate

EMI starts at

₹ 1,463

On Road Price

₹ 49,696 - 49,696

Motor

Motor

188 W

Range

Range

-

Power

Power

-

Brakes

Brakes

Drum

Transmission

Transmission

Automatic